PRODUCTS

GL 鎢鋼抗震刀桿

產品特點

型號 : GL

1.使用高級碳化鎢材質製成,剛性優異,吸震性佳
2.延長加工深度,提升加工面精度,實現超長.超深,超高精度加工之可行性
3.降低刀具成本,延長刀具壽命

鎢鋼抗震刀桿
鎢鋼抗震刀桿 

高精度硬質鎢鋼內螺紋鎖牙式抗震桿(同心度◎≤0.01mm)

編號尺寸
1GL-08-100L-M5*0.8牙
2GL-10-100L-M5*0.8牙
3GL-10-120L-M5*0.8牙
4GL-10-150L-M5*0.8牙
5GL-10-200L-M5*0.8牙
6GL-11-100L-M6*1.0牙
7GL-11-150L-M6*1.0牙
8GL-11-200L-M6*1.0牙
9GL-12-100L-M6*1.0牙
10GL-12-120L-M6*1.0牙
11GL-12-150L-M6*1.0牙
12GL-12-200L-M6*1.0牙
13GL-14-100L-M8*1.25牙
14GL-14-120L-M8*1.25牙
15GL-14-150L-M8*1.25牙
16GL-14-200L-M8*1.25牙
17GL-14-250L-M8*1.25牙
18GL-15.6-100L-M8*1.25牙
19GL-15.6-150L-M8*1.25牙
20GL-15.6-200L-M8*1.25牙
21GL-15.6-250L-M8*1.25牙
22GL-15-100L-M8*1.25牙
23GL-15-120L-M8*1.25牙
24GL-15-150L-M8*1.25牙
25GL-15-200L-M8*1.25牙
26GL-15-250L-M8*1.25牙
27GL-15-300L-M8*1.25牙
28GL-16-100L-M8*1.25牙
29GL-16-120L-M8*1.25牙
30GL-16-150L-M8*1.25牙
31GL-16-200L-M8*1.25牙
32GL-16-250L-M8*1.25牙
33GL-16-300L-M8*1.25牙
34GL-19-100L-M10*1.5牙
35GL-19-120L-M10*1.5牙
36GL-19-150L-M10*1.5牙
37GL-19-200L-M10*1.5牙
38GL-19-250L-M10*1.5牙
39GL-19-300L-M10*1.5牙
40GL-19-350L-M10*1.5牙
41GL-20-100L-M10*1.5牙
42GL-20-120L-M10*1.5牙
43GL-20-150L-M10*1.5牙
44GL-20-200L-M10*1.5牙
45GL-20-250L-M10*1.5牙
46GL-20-300L-M10*1.5牙
47GL-20-350L-M10*1.5牙
48GL-24-100L-M12*1.75牙
49GL-24-150L-M12*1.75牙
50GL-24-200L-M12*1.75牙
51GL-24-250L-M12*1.75牙
52GL-24-300L-M12*1.75牙
53GL-24-350L-M12*1.75牙
54GL-24-400L-M12*1.75牙
55GL-25-100L-M12*1.75牙
56GL-25-150L-M12*1.75牙
57GL-25-200L-M12*1.75牙
58GL-25-250L-M12*1.75牙
59GL-25-300L-M12*1.75牙
60GL-25-350L-M12*1.75牙
61GL-25-400L-M12*1.75牙
62GL-32-150L-M16*2.0牙
63GL-32-200L-M16*2.0牙
64GL-32-250L-M16*2.0牙
65GL-32-300L-M16*2.0牙
66GL-32-350L-M16*2.0牙
67GL-32-400L-M16*2.0牙
68GL-32-450L-M16*2.0牙